ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

(33) 

陈友土唐为玉同学2005年9月在北京刘毓芝住宅小区内的合影(2007。01。13) 刘毓芝唐为玉同学在北京住宅小区内的合影(2007。01。13)
吴国林深圳的家里作客(2007。01。16) 1997年应震威叶巧生在广州白云宾馆看望来开会的应高飞同学(2007。01。16)
1996年香港郑之龙同学(右2)来深圳和傅哲生、刘福康、窦南华、叶巧生合影(2007。01。16)
1999年刘福康、窦南华、杨良卿(右1)在应震威深圳龙岗的家里作客(2007。01。16)

更多 >>


关於本站  地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治    联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱:shijiazhi@citiz.net