ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)
 

  笠 泽 施 氏 支 谱

  

 

赐姓祖:周(姬)姓鲁惠公像

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

惠 公 略 传

    鲁惠公名弗湟,文王第八世孙。父孝公,名称立於夷官。孝公卒,惠公立,励精图治,国势大振,百姓悦服。公在位四十六年卒,因适夫人无子,乃立庶,长子息,是为隐公。次子威。三子恒。恒为门下丁公府椽流誉他方,各国归仁。遂以“他方”二字合成为施姓,食采於鲍,封为施国,号曰:施父。此乃赐姓祖之起源也。

  

地理位置
义 庄 记
建 龛 记
春 祭 文
渊 源 图
世 系 表
辈 份 表
分类简况
惠公略传
之常公传
施 则 敬
施 肇 曾
施 肇 基
施 肇 祥
正    文
公益事业
短    文
后    记
年代对照
编制计划
会议记要
发放登记
照    片

更多 >>

地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱shijiazhi@163.com网站制作:施家治