ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

(96)

丹徒供电公司新区营业用房初设审查会之一:主席台(2004。5。20)《设计审查小电影》 丹徒供电公司新区营业用房初设审查会之二:相关人员(2004。5。20)《设计审查小电影》

 丹徒供电公司新区营业用房初设审查会之三:专家组(2004。5。20)

丹徒供电公司新区营业用房初设审查会之四:杭州当代建筑设计院参会人员(2004。5。20)

 丹徒供电公司新区营业用房初设审查会之五:察看现场(2004。5。20)《设计审查小电影》

在丹阳住地的广场上(2004。5。20)

更多 >>


关於本站  地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治    联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱:shijiazhi@citiz.net