ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

(104)

南通市供电公司变电运行楼初设评审协调会之一:会场一角(2004。8。4)《设计审查小电影》  南通市供电公司变电运行楼初设评审协调会之二:省电力公司参会人员(2004。8。4)《设计审查小电影》

南通市供电公司变电运行楼初设评审协调会之三:专家组(2004。8。4) 南通市供电公司变电运行楼初设评审协调会之四:江苏省电力设计院参会人员(2004。8。4)

南通市供电公司变电运行楼初设评审协调会之五:南通市供电公司参会人员(2004。8。4) 南通市供电公司变电运行楼初设评审协调会后,在南京晶丽大酒店合影(2004。8。4)《设计审查小电影》

更多 >>


关於本站  地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治    联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱:shijiazhi@citiz.net